Порядок прийому заяв і документів

Порядок прийому заяв і документів для вступу до вищого навчального закладу.

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Зразок заяви

2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4. Mедичну довідку , термін якої не досягає двох місяців до моменту подачі документу в навчальний заклад.

5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України,паспорт громадянина України для виїзду за кордон),

6. Свідоцтво про народження - для осіб, які за віком немають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

7. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.