БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС         Унікальність освіти, отриманої в Міжрегіональній Академії управління персоналом полягає в тому, що на відміну від більшості українських вузів, що навчаючись у нас студенти отримують стандарти освіти, що відповідають вимогам Болонського процесу. Тому наші дипломи мають силу в більшості європейських держав та ряді інших країн світу.
Починаючи з Бергена (травень, 2005), в системі вищої освіти України впроваджені важливі кроки з реалізації положень Болонського процесу, а також підготовлено план дій щодо їх впровадження до 2010 року. У 2006 році створено Національну групу промоутерів Болонського процесу в Україні (National Team of Bologna Promoters), до якої залучені фахівці провідних університетів України. Вони беруть участь у навчальних тренінгах з актуальних проблем вищої освіти на Європейському освітньому просторі і відповідно проводять в Україні навчальні тренінги за такими основними напрямами:
- забезпечення якості вищої освіти;
- система освіти, що складається з трьох циклів;
- система кваліфікацій європейського освітнього простору.
У 2006/07 році Україна приєдналася до нього і почала переходити до дворівневої системи вищої освіти (за схемою бакалавр + магістр) і ввести нові для нас системи залікових одиниць типу ECTS, тобто перейти на кредитно-модульну систему навчання.
         Кредитно-модульна система організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, яка базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

         Заліковий кредит - одиниця виміру навчального навантаження студентів, необхідної для освоєння змісту модуля програми навчальної дисципліни. Заліковий кредит включає всі види робіт студентів (самостійна робота, аудиторні робота, здача іспитів і т. д.).

 Перевагами освітніх стандартів Болонського процесу є:.
1. Можливість розробляти єдині навчальні програми для всіх вузів у рамках Болонського процесу.
2. Підвищується мобільність студентів. Можливо провчитися один курс в одному університеті, а вже наступний - в будь-якій країні, яка приєдналася до Болонського процесу.
3. Взаємне визнання українського та європейського дипломів.